ABELDI

Wil u hier graag meer over weten?
Dat kan; hierbij vindt u alle informatie over onze vzw.

Ons doel

Onze vzw heeft tot doel de therapeutische, klinische, psychologische en morele hulp aan kinderen
en adolescenten in pijnsituaties met alle mogelijke middelen te stimuleren en te bevorderen.
De vereniging stelt zich tot doel alles in het werk te stellen om op een directe of indirecte manier de strijd aan te binden met pijn bij pasgeborenen, zuigelingen, kinderen en adolescenten, ongeacht of het om acute dan wel om chronische pijn gaat en waar die pijn vandaan komt: ziekte, ongeval…
Onze acties
Onze acties slaan op alle kinderen en adolescenten – of ze nu in België leven of in het buitenland – die, omwille van onvoldoende financiële en materiële middelen, geen recht kunnen hebben op
een van de meest fundamentele rechten van het kind, namelijk het feit van niet te moeten lijden.
De hulp die wij via onze diverse acties willen bieden, moet de hele bevolking in staat stellen om een (mens)waardig leven te leiden.
Onze acties slaan ook op de zorgverstrekkers. Zo willen wij de ‘specifieke’ aanpak en behandeling van pijn bij kinderen promoten door al wie beroepshalve met gezondheid bezig is hier over te informeren en hier voor op te leiden.
Om haar doel te bereiken, kan de vereniging onder meer de volgende acties op het getouw zetten:

  • zich achter elke humanitaire actie scharen die bedoeld is om de betrokken kinderen te helpen;;
  • instaan voor het inzamelen van medicatie en materiaal voor de specifieke behandeling van pijn bij kinderen en ervoor zorgen dat alles ook echt bij die kinderen terechtkomt; ;
  • kleine centrums helpen opbouwen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van pijn;
  • de kennis op dit domein helpen uitbouwen en doorgeven, meer in het bijzonder door het coördineren en organiseren van divers researchwerk, colloquiums, opleidingen en andere seminaries… voor wetenschappelijke en humanitaire doeleinden;
  • al het nodige doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks vereist is om haar doel te bereiken.Zo kan de vereniging meer in het bijzonder elk initiatief aanmoedigen en promoten dat kadert in een gelijksoortige actie als de hare en ook haar steun verlenen aan andere organisaties die dezelfde doelstellingen nastreven;
  • en, tot slot, partners aantrekken die zich willen aansluiten bij haar strijd tegen pijn bij kinderen en dit, zowel op wetenschappelijk, organisatorisch als financieel vlak.