VOOR VOLWASSEN

Definitie van pijn

Voor grote kinderen en volwassenen is pijn ‘een onaangename, zintuiglijke en emotionele ervaring’. Die pijn kan te maken hebben met een blessure of een ziekte of zelfs gewoon met angst. Want ja, angst volstaat om pijn te hebben. Je kunt immers pas van pijn spreken van het moment dat je er
over klaagt: kinderen liegen daar niet om, kinderen overdrijven daar niet in.
Baby’s en kleine kinderen zijn te jong om pijn te kunnen begrijpen. Ze worden ondergedompeld in hun gewaarwordingen. Pijn werkt als een alarm: pas op, er gebeurt iets met mij!

Waarom zou je pijn moeten voorkomen?

Omdat je d’r niks uit leert!
Omdat pijn tot een – definitieve – zorgfobie kan leiden, zelfs tot op de volwassen leeftijd.
Omdat iedereen die er bij betrokken is zich daar niet goed bij voelt.
Omdat er wel degelijk middelen zijn om pijn te voorkomen.
Omdat ‘vastbinden’ totaal respectloos is en je er ook helemaal niets mee bereikt op het vlak van angst, pijnbestrijding en verdoving.
Omdat angst en pijn onlosmakelijk met mekaar verbonden zijn.
Omdat het eenieders verantwoordelijkheid is om onze kinderen te beschermen!
Een kind is niet zomaar een miniatuurvolwassene: zijn zenuwstelsel is nog in volle ontwikkeling
en het risico om dat onomkeerbaar te beschadigen is dan ook reëel.
Het feit van niets te doen om pijn te voorkomen, kan op korte en op lange termijn een aantal nefaste, tijdelijke of definitieve consequenties hebben.
Er bestaat zoiets als het handvest met de rechten van het kind en de regelgeving inzake goede praktijken.
Behoort pijnpreventie wel tot de prioriteiten van het ziekenhuis waar u uw kind aan toevertrouwt?
Door dit te (durven) vragen en jezelf ook deze vraag te stellen, begin je eigenlijk al met de preventie!

Pijn evalueren

De pijn en het lijden van een kind laat niemand onverschillig… en elke ouder weet beter dan wie ook hoe zijn kind zich gedraagt wanneer het pijn heeft.
Hoe komt het dan dat je soms geen luisterend oor vindt van zodra het om pijn bij je kind gaat?
De pijnmechanismen zijn een complexe materie en erover praten is dus al even complex…
De driehoeksverhouding ouders/kinderen/zorgverstrekkers maakt er het werk in de pediatrie beslist niet makkelijker op.
Nu, met de nodige informatie, een luisterend oor en een aantal instrumenten om pijn te kunnen evalueren en pijn bij kinderen kwantitatief en kwalitatief te meten, kun je die pijn snel én afdoende verlichten en dit in alle veiligheid.
Het gaat om een fundamenteel recht van het kind en het geeft ook een indicatie omtrent de kwaliteit van de zorgverstrekking en de aanpak van de pijnbestrijding.
In wetenschappelijke publicaties worden wij allemaal aangespoord om waakzaam te zijn
voor de schadelijke effecten van pijn bij kinderen en dit zowel op fysiek als op psychisch vlak.
De pijnbestrijding en –behandeling berust op een écht partnership tussen de zorgverstrekkers,
het kind en zijn familie.

Hoe pijn voorkomen?

Wij beschikken over de nodige middelen die ons in staat stellen om onze kinderen te beschermen
in het geval van een pijnlijke en mogelijks traumatiserende zorgverstrekking.
Hiertoe worden er zowel niet-farmacologische als farmacologische middelen ingezet.
Hiertoe dient ook iedereen samen te werken (kinderen, ouders, zorgverstrekkers) en dient u uw kind maximaal te verzorgen met het kind in uw armen.

In België zijn er maar weinig farmacologische middelen voorhanden om pijn te voorkomen.
Het zijn er in feite maar drie: glucose à 30%, pijnverdovende crème en pleisters, MEOPA.
U hebt dus niet echt een excuus om daar niet aan te denken
en daar geen gebruik van te maken!

LE GLUCOSE 30 %

Ongeacht de kwaliteit van de middelen die hier worden voor ingezet, de kleinsten zullen altijd minder goed reageren dan de al wat oudere kinderen: de factoren die tot deze situatie leiden,
zijn genoegzaam bekend in de wetenschap.
Wij weten dat gesuikerd water (glucose à 30%) en moedermelk heel efficiënt zijn om vlot bloed te kunnen trekken. Daarom geeft u uw zuigeling juist vóór en tijdens de zorg dus best wat moedermelk of glucose à 30%. Het wordt zelfs aanbevolen om borstvoeding te geven wanneer uw kind verzorgd of behandeld wordt.

Verdovende pleisters

De huid en de slijmvliezen vormen de ‘wieg’ van de pijn.
Een huidwonde is ook altijd een psychische wonde.
Wij zijn niet allemaal gelijk voor de pijn: ieder van ons heeft zo zijn eigen pijndrempel.
Daarom ook dat pijn iets subjectiefs is!

De verdovende substanties bezitten het vermogen om te voorkomen dat er een pijn boodschap wordt gecreëerd.
Het naleven van de dosissen en van de gebruiksaanwijzingen (pauzes) bepaalt in hoeverre het gebruikte middel afdoende zal werken.
Alleen, pleisters en een verdovende crème beschermen uw kind niet tegen angst… en dus moet je gelijktijdig verschillende middelen aanwenden, opdat het middel gegarandeerd succes zou hebben.

LE MEOPA

Mélange Equimolaire d’Oxygène et de Protoxyde d’azote.
Dit medicament wordt als een gas ingeademd via een masker om het kind te verdoven terwijl het toch bij bewustzijn blijft. Het bevordert het fysieke en psychische comfort van het kind waardoor het zich gaat ontspannen zonder dat het evenwel écht in slaap wordt gedaan.
Als het kind in die omstandigheden verzorgd wordt, kan de zorgverstrekker niet alleen doeltreffender te werk gaan maar respecteert hij ook de specifieke aspecten van pijn in de pediatrie.
Aan ons om daar aan te denken opdat het kind daar van zou kunnen profiteren.
De tijd die je wijdt aan het informeren van het kind, aan het prepareren van het materiaal en aan het toedienen van MEOPA vormt een heuse investering in de kwaliteit van de toegediende zorg en het respect dat je het kind verschuldigd bent.

Uw kind informeren

Informeren , betekent hier zoveel als ‘opbeuren en mee gaan in zijn angst’
Uw kind moet binnenkort naar het ziekenhuis voor een operatie of behandeling. Het kan zich daarbij heel wat vragen stellen, daar van alles bij inbeelden en voelen dat er spanning in de lucht hangt…
Het ziekenhuis kan uw kind angst bezorgen en wanneer de angst toeneemt, is het moeilijker om jezelf te laten verzorgen, want ‘hoe groter de angst, hoe groter de pijn’.
Dit betekent dat uw kind u vragen kan gaan stellen en dat je als volwassene geneigd bent om je antwoorden aan te passen. Je gaat rekening houden met zijn leeftijd en met de mate waarin hij bepaalde zaken begrijpt. Voor kinderen onder de drie dien je als volwassene ook onder woorden te brengen hoe één en ander precies gaat verlopen in het ziekenhuis.
Om uw kind te begeleiden, kunnen de zorgkundigen gebruikmaken van verschillende middeltjes;
ze kiezen dan in functie van wat hun het beste uitkomt. Het spel wordt daarbij erg geapprecieerd vermits het de zorgkundige als het ware uitnodigt in zijn eigen wereldje. Een universum waarin uw kind de held kan zijn in zijn eigen verhaal en dus ook beter in dat verhaal kan blijven op gaan.